Pracownicy naszego zakładu 25/10/2018

Kierownik

prof. dr hab. Józef Dulak, profesor zwyczajny
pokój: B121 (3.0.25), telefon: 12 664 63 75

Pracownicy


prof. dr hab. Alicja Józkowicz, profesor zwyczajny, pokój: B103 (3.0.35), telefon: 12 664 64 11
dr hab. Agnieszka Łoboda, prof. UJ, pokój (MCB): 2/24, telefon: 12 664 64 12
dr hab. Agnieszka Jaźwa - Kusior, adiunkt, pokój (MCB): 2/24, telefon: 12 664 64 12
dr Urszula Florczyk - Soluch, adiunkt, pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98
dr Anna Grochot - Przęczek, adiunkt, pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24
dr Neli Kachamakova - Trojanowska, adiunkt, pokój (MCB): 2/24, telefon: 12 664 64 12
dr Aleksandra Piechota – Polańczyk, asystent, pokój (MCB): 2/24, telefon: 12 664 64 12 (urlop macierzyński)
dr Witold Nowak, adiunkt, pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24
dr Jacek Stępniewski, adiunkt, pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98
dr Agata Szade, asystent, pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98
dr Krzysztof Szade, adiunkt, pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24

mgr Agnieszka Andrychowicz - Róg, starszy specjalista inż.-techn., pokój: B110 (3.0.2), telefon: 12 664 64 06    
mgr inż. Janusz Drebot, samodzielny biolog, pokój: B110 (3.0.2), telefon: 12 664 64 06
mgr Karolina Hajduk, samodzielny biolog, zwierzętarnia, telefon: 12 664 66 09; 66 07; 54 49; 68 33
Tomasz Hajduk, referent techniczny, zwierzętarnia, tel.: 12 664 66 09;66 07; 54 49;68 33
mgr Joanna Uchto - Bajołek, starszy specjalista, pokój: B104 (3.0.34), telefon: 12 664 61 36
mgr inż. Ewa Werner, samodzielny biolog, zwierzętarnia, telefon: 12 664 66 09; 66 07; 54 49; 68 33

 

Doktoranci

mgr Kalina Andrysiak, pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98
mgr Iwona Bronisz-Budzyńska, pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98
mgr Mateusz Jeż, pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98
mgr Damian Klóska, pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98
mgr Aleksandra Kopacz,pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98
mgr Izabela Kraszewska, pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98
mgr Anna Kusienicka, pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98
mgr Alicja Martyniak, pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98
mgr Olga Mucha, pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98
mgr Paulina Podkalicka, pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98
mgr Katarzyna Sarad, pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98
mgr Monika Żukowska, pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98