Pracownicy naszego zakładu 18.12.2019

Kierownik

 

prof. dr hab. Józef Dulak, profesor zwyczajny

pokój: B121 (3.0.25), telefon: 12 664 63 75, e-mail: jozef.dulak@uj.edu.pl

 

Curriculum Vitae - Józef Dulak

 

 

Pracownicy

prof. dr hab. Alicja Józkowicz, profesor zwyczajny
pokój: B103 (3.0.35), telefon: 12 664 64 11, e-mail: alicja.jozkowicz@uj.edu.pl

 

dr hab. Agnieszka Łoboda, prof. UJ,
pokój (MCB): 2/24, telefon: 12 664 64 12, e-mail: agnieszka.loboda@uj.edu.pl

 

dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior, adiunkt
pokój (MCB): 2/24, telefon: 12 664 64 12, e-mail: agnieszka.jazwa@uj.edu.pl

 

dr  hab. Aleksandra Piechota–Polańczyk, adiunkt
pokój (MCB): 2/24, telefon: 12 664 64 12, e-mail: aleksandra.piechota-polanczyk@uj.edu.pl

 

dr Urszula Florczyk-Soluch, adiunkt
pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98 e-mail: urszula.florczyk@uj.edu.pl

 

dr Anna Grochot-Przęczek, adiunkt
pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: anna.grochot-przeczek@uj.edu.pl

 

dr Neli Kachamakova-Trojanowska, adiunkt
pokój (MCB): 2/24, telefon: 12 664 64 12, e-mail: neli.kachamakova-trojanowska@uj.edu.pl

 

dr Monika Jakubowska, adiunkt

pokój (MCB): 2/24, telefon: 12 664 64 12, e-mail: monika.jakubowska@uj.edu.pl

 

dr Wojciech Krzeptowski, adiunkt

pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98, email: wojciech.krzeptowski@uj.edu.pl

 

dr Witold Nowak, adiunkt
pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24 e-mail: witold.nowak@uj.edu.pl

 

dr Jacek Stępniewski, adiunkt
pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98, e-mail: jacek.stepniewski@uj.edu.pl

 

dr Agata Szade, adiunkt
pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: agata.szade@uj.edu.pl

 

dr Krzysztof Szade, adiunkt
pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: krzysztof.szade@uj.edu.pl

 

mgr Agnieszka Andrychowicz-Róg, starszy specjalista inż.-techn.
pokój: B104 (3.0.34), telefon: 12 664 61 36, e-mail: agnieszka.andrychowicz-rog@uj.edu.pl 

 

mgr inż. Janusz Drebot, samodzielny biolog
pokój: B110 (3.0.2), telefon: 12 664 64 06, e-mail: janusz.drebot@uj.edu.pl

 

mgr Karolina Hajduk, samodzielny biolog
zwierzętarnia, telefon: 12 664 66 09; 66 07; 54 49; 68 33, e-mail: karolina.hajduk@uj.edu.pl

 

Tomasz Hajduk, referent techniczny
zwierzętarnia, tel.: 12 664 66 09;66 07; 54 49;68 33, e-mail: tomasz.hajduk@uj.edu.pl

 

mgr inż. Karolina Kordeczka, samodzielny biolog
zwierzętarnia, telefon: 12 664 66 09; 66 07; 54 49; 68 33, e-mail: karolina.kordeczka@uj.edu.pl

 

mgr Katarzyna Polak, samodzielny biolog

pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98, email: kate.polak@uj.edu.pl

 

mgr Joanna Uchto-Bajołek, starszy specjalista
pokój: B104 (3.0.34), telefon: 12 664 61 36, e-mail: joanna.uchto@uj.edu.pl

 

mgr inż. Łukasz Szczepanik, samodzielny biolog

zwierzętarnia, telefon: 12 664 66 09; 66 07; 54 49; 68 33, e-mail: lukasz.szczepanik@uj.edu.pl

 

mgr inż. Ewa Werner, samodzielny biolog
zwierzętarnia, telefon: 12 664 66 09; 66 07; 54 49; 68 33, e-mail: ewa.werner@uj.edu.pl

 

 

Doktoranci

 

pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98

 

mgr Kalina Andrysiak

mgr Iwona Bronisz-Budzyńska

mgr Patryk Chudy
mgr Mateusz Jeż
mgr Damian Klóska
mgr Anna Kusienicka
mgr Izabela Kraszewska
mgr Aleksandra Kopacz,  

mgr Alicja Martyniak

mgr Olga Mucha
mgr Paulina Podkalicka

mgr Katarzyna Sarad

mgr Izabela Skulimowska

mgr Monika Żukowska

mgr Justyna Martyka (studia doktoranckie wdrożeniowe) – Selvita S.A., Kraków

mgr Karolina Pyziak (studia doktoranckie wdrożeniowe) – Selvita S.A., Kraków