Pracownicy naszego zakładu 18.12.2019

Kierownik

 

prof. dr hab. Józef Dulak, profesor zwyczajny

pokój: B121 (3.0.25), telefon: 12 664 63 75, e-mail: jozef.dulak@uj.edu.pl

 

Curriculum Vitae - Józef Dulak

 

 

Pracownicy

prof. dr hab. Alicja Józkowicz, profesor zwyczajny
pokój: B103 (3.0.35), telefon: 12 664 64 11, e-mail: alicja.jozkowicz@uj.edu.pl

 

dr hab. Agnieszka Łoboda, prof. UJ,
pokój 1.01.4, telefon: 12 664 64 12, e-mail: agnieszka.loboda@uj.edu.pl

 

dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior, adiunkt
pokój 1.01.4, telefon: 12 664 64 12, e-mail: agnieszka.jazwa@uj.edu.pl

 

dr hab. Monika Biniecka, adiunkt
pokój 1.01.4, telefon: 12 664 64 12, e-mail: monika.biniecka@uj.edu.pl

 

dr  hab. Aleksandra Piechota–Polańczyk, adiunkt
pokój 1.01.4, telefon: 12 664 64 12, e-mail: aleksandra.piechota-polanczyk@uj.edu.pl

 

dr hab. Anna Grochot-Przęczek, adiunkt
pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: anna.grochot-przeczek@uj.edu.pl

 

dr Urszula Florczyk-Soluch, adiunkt
pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 63 98 e-mail: urszula.florczyk@uj.edu.pl

 

dr Wojciech Krzeptowski, adiunkt

pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 63 98, email: wojciech.krzeptowski@uj.edu.pl

 

dr Witold Nowak, adiunkt
pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24 e-mail: witold.nowak@uj.edu.pl

 

dr Jacek Stępniewski, adiunkt
pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 63 98, e-mail: jacek.stepniewski@uj.edu.pl

 

dr Agata Szade, adiunkt
pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: agata.szade@uj.edu.pl

 

dr Krzysztof Szade, adiunkt
pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: krzysztof.szade@uj.edu.pl

 

mgr Agnieszka Andrychowicz-Róg, starszy specjalista inż.-techn.
pokój: B104 (3.0.34), telefon: 12 664 61 36, e-mail: agnieszka.andrychowicz-rog@uj.edu.pl 

 

mgr Joanna Uchto-Bajołek, starszy specjalista
pokój: B104 (3.0.34), telefon: 12 664 61 36, e-mail: joanna.uchto@uj.edu.pl

 

mgr Katarzyna Polak, samodzielny biolog

pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98, email: kate.polak@uj.edu.pl

 

mgr inż. Paweł Kożuch, samodzielny biolog

pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98, email: pawel.kozuch@uj.edu.pl

 

 

Doktoranci

 

pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98

 

mgr Kalina Andrysiak,

mgr Patryk Chudy,

mgr Katarzyna Kaziród,
mgr Damian Klóska,
mgr Izabela Kraszewska
mgr Aleksandra Kopacz,  

mgr Alicja Martyniak

mgr Olga Mucha
mgr Paulina Podkalicka

mgr Katarzyna Sarad

mgr Izabela Skulimowska

mgr Jan Wolnik,

mgr Monika Żukowska

mgr Justyna Martyka (studia doktoranckie wdrożeniowe) – Selvita S.A., Kraków

mgr Karolina Pyziak (studia doktoranckie wdrożeniowe) – Selvita S.A., Kraków

 

Współpraca:

 

dr Neli Kachamakova-Trojanowska, adiunkt
pokój (MCB): 2/24, telefon: 12 664 64 68, e-mail: neli.kachamakova-trojanowska@uj.edu.pl

 

dr Monika Jakubowska, adiunkt

pokój (MCB): 2/24, telefon: 12 664 64 68, e-mail: monika.jakubowska@uj.edu.pl