Pracownicy naszego zakładu 18.12.2019

Kierownik

 

prof. dr hab. Józef Dulak, profesor zwyczajny

pokój: B121 (3.0.25), telefon: 12 664 63 75, e-mail: jozef.dulak@uj.edu.pl

 

Curriculum Vitae - Józef Dulak

 

Pracownicy

 

    prof. dr hab. Alicja Józkowicz, profesor zwyczajny
    pokój: B103 (3.0.35), telefon: 12 664 64 11, e-mail: alicja.jozkowicz@uj.edu.pl

 

 

 

 

   prof. dr hab. Agnieszka Łoboda, profesor zwyczajny
   pokój C103 (2.0.35), telefon: 12 664 64 12, e-mail: agnieszka.loboda@uj.edu.pl

 

 

 

 

    dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior, prof. UJ
    pokój C103 (2.0.35), telefon: 12 664 64 12, e-mail: agnieszka.jazwa@uj.edu.pl

 

 

 

   dr hab. Monika Biniecka, adiunkt
   pokój C103 (2.0.35), telefon: 12 664 64 12, e-mail: monika.biniecka@uj.edu.pl

 

 

 

    dr hab. Anna Grochot-Przęczek, prof. UJ
    pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: anna.grochot-przeczek@uj.edu.pl

 

 

 

 

    dr Urszula Florczyk-Soluch, adiunkt
    pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: urszula.florczyk@uj.edu.pl

 

 

 

 

    dr Witold Nowak, adiunkt
    pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24 e-mail: witold.nowak@uj.edu.pl

 

 

 

 

    dr Jacek Stępniewski, adiunkt
    pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: jacek.stepniewski@uj.edu.pl

 

 

 

 

    dr Agata Szade, adiunkt
    pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: agata.szade@uj.edu.pl

 

 

 

Podgląd obrazu   dr Wojciech Krzeptowski, adiunkt
   pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: wojciech.krzeptowski@uj.edu.pl

 

 

 

 

dr Tomasz Zieliński, adiunkt
pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: t.m.zielinski@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Andrychowicz-Róg, starszy specjalista inż.-techn.
pokój: B104 (3.0.34), telefon: 12 664 61 36, e-mail: agnieszka.andrychowicz-rog@uj.edu.pl

mgr Joanna Uchto-Bajołek, starszy specjalista
pokój: B104 (3.0.34), telefon: 12 664 61 36, e-mail: joanna.uchto@uj.edu.pl

mgr Marta Białobrzeska, samodzielny biolog
pokój: 3.0.2, telefon: 12 664 64 06, email: marta.bialobrzeska@uj.edu.pl

mgr inż. Paweł Kożuch, samodzielny biolog
pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98, email: pawel.kozuch@uj.edu.pl

mgr Joanna Strzęp-Knapiak, samodzielny biolog
pokój: 3.0.2, telefon: 12 664 64 06, email: j.strzep@uj.edu.pl

mgr Aleksandra Oleksy, samodzielny biolog
pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98, email: aleksandra1.oleksy@uj.edu.pl

mgr Grzegorz Sokołowski, samodzielny biolog
pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24 e-mail: grzegorz.sokolowski@uj.edu.pl

 

Doktoranci

 

pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98

 

mgr Patrycja Adamska
mgr Gabriela Burda
mgr Patryk Chudy
mgr Eda Dev
mgr Jadwiga Filipek-Gorzała
mgr Małgorzata Myszka
mgr Izabella Sambak
mgr Marta Przymuszała
mgr Katarzyna Sarad
mgr Izabella Skulimowska
mgr Jan Wolnik
Gonzalo Rodriguez

 

Współpraca:

 

dr Neli Kachamakova-Trojanowska, adiunkt
pokój (MCB): 2/24, telefon: 12 664 64 68, e-mail: neli.kachamakova-trojanowska@uj.edu.pl

 

dr Monika Jakubowska, adiunkt

pokój (MCB): 2/24, telefon: 12 664 64 68, e-mail: monika.jakubowska@uj.edu.pl

 

dr Krzysztof Szade, adiunkt

Pracownia Biologii Komórek Macierzystych
pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: krzysztof.szade@uj.edu.pl