Specjalistyczny sprzęt

 

Nowoczesna zwierzętarnia pracująca w systemie SPF; hodowla kilkunastu szczepów myszy transgenicznych z wyłączonymi lub wprowadzonymi genami, utrzymywanych w klatkach indywidualnie wentylowanych (IVC). Zwierzętarnia wyposażona jest w:

 

 • IVIS© Lumina II (Caliper Life Science) – system obrazowania fluorescencji i bioluminescencji in vivo;
 • scil Vet abc (Horiba) – analizator hematologiczny i biochemiczny (do analizy krwi różnych gatunków zwierząt);
 • Aurora1300A: 3-in-1 Whole Animal System - system do pomiaru siły mięśni;
 • Mikromanipulator;
 • Grip Strength Meter (Ugo Basile) - system do określania siły chwytania (siły maksymalnej) małych zwierząt laboratoryjnych (szczur, mysz);
 • SPOTCHEM EZ SP-4430 (Arkray) - automatyczny analizator chemii klinicznej;
 • System pomp IBIDI.

 

Pracownia cytometryczna wyposażona w:

 

 • Cytometr przepływowy BD LSRFortessa;
 • Sorter komórkowy MoFlo XDP (Beckman Coulter);

 

Pracownia histologiczna wyposażona w:

 

 • Automatyczny procesor tkankowy;
 • Automatyczną zatapiarkę;
 • Mikrotom parafinowy ze ścieżką wodną i kriostat;
 • Automatyczną barwiarkę do preparatów parafinowych;
 • System mikrodysekcji laserowej LMD7000 (Leica) do wycinania struktur z preparatów mrożeniowych i parafinowych.
 • Kriostat mrożeniowy Leica do krojenia preparatów mrożeniowych.

 

Inne wyposażenie:

 

 • Komory hodowlane i inkubatory do hodowli komórek w warunkach hipoksji;
 • Bioanalyzer 2100 (Agilent) do analizy kwasów nukleinowych;
 • Termocykler Real-time PCR StepOnePlus (Applied Biosystem) do ilościowej analizy ekspresji genów na poziomie mRNA i analizy miRNA;
 • Multiwell-MEA-System – pomiar aktywności elektrofizjologicznej komórek
 • TissueLyser II – mechaniczne rozdrabnianie tkanek
 • Automatyczny system miografu typu "wire" - 630MA  umożliwiający badanie funkcji naczyniowej dowolnego segmentu naczynia
 • ChemiDoc Imaging Systems służące do szybkiej i czułej detekcji sygnału chemiluminescencyjnego western blotów.