Specjalistyczny sprzęt

Nowoczesna zwierzętarnia pracująca w systemie SPF; hodowla kilkunastu szczepów myszy transgenicznych z wyłączonymi lub wprowadzonymi genami, utrzymywanych w klatkach indywidualnie wentylowanych (IVC). Zwierzętarnia wyposażona jest w:

 • Aparat do pomiarów perfuzji mikrokrążenia krwi małych zwierząt
 • Vevo 2100 (VisualSonics) – ultrasonograf wysokiej rozdzielczości do obrazowania małych zwierząt
 • IVIS© Lumina II (Caliper Life Science) – system obrazowania fluorescencji i bioluminescencji in vivo
 • scil Vet abc – analizator hematologiczny i biochemiczny (może być analizowana krew różnych gatunków zwierząt).
 • Aurora1300A: 3-in-1 Whole Animal System - system do pomiaru sily mięśni.
 • mikromanipulator

 

Pracownia cytometryczna wyposażona w:

 • Cytometr przepływowy BD LSRFortessa
 • Sorter komórkowy MoFlo XDP (Beckman Coulter) – szybka prędkość i wydajność sortowania
 • Cytometr obrazowy ImageStreamX (Amnis Corporation) – system integrujący możliwości cytometru przepływowego i mikroskopu fluorescencyjnego z możliwością ilościowej analizy obrazu

 

Pracownia Histologiczna wyposażona w:

 • automatyczny procesor tkankowy
 • automatyczną zatapiarkę
 • mikrotom parafinowy ze ścieżką wodną i kriostat
 • automatyczną barwiarkę do preparatów parafinowych
 • System mikrodysekcji laserowej LMD7000 (Leica) do wycinania struktur z preparatów mrożeniowych i parafinowych

 

Inne wyposażenie:

 • Komory hodowlane i inkubatory do hodowli komórek w warunkach hipoksji
 • Bioanalyzer 2100 (Agilent) do analizy kwasów nukleinowych
 • Termocykler Real-time PCR StepOnePlus (Applied Biosystem) do ilościowej analizy ekspresji genów na poziomie mRNA i analizy miRNA
 • Termocykler AmpliSpeed slide cycler (Beckman Coulter) do prowadzenia reakcji RT-PCR z niewielkiej liczby komórek (także z pojedynczych komórek)
 • Analizator białkowy FlexMap3D (Luminex) do pomiaru stężenia kilkunastu-kilkudziesięciu białek z niewielkiej objętości próbki (surowicy/osocza/pożywki hodowlanej)