Współpraca naukowa


Krajowa

 • Prof. Jolanta Wierzba, prof. Joanna Kwiatkowska, dr Karolina Śledzińska, dr Jarosław Meyer-Szary – Centrum Chorób Rzadkich, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,  Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Prof. Anna Kostera-Pruszczyk, Clinic of Neurology, Warsaw Medical University, Warszawa;
 • Prof. Elżbieta Pyza, Institute of Zoology, Jagiellonian University, Kraków;
 • Prof. Krzysztof Sładek, Prof. Marek Sanak, Prof. Rafał Niżankowski, 2nd Clinic of Internal Medicine, Collegium Medicum, Kraków.

 

Międzynarodowa

 • Prof. Claudine Kieda, Prof. Eva Jakab-Toth, Prof. Chantal Pichon, Dr. Patrick Midoux, CNRS & University of Orleans, Francja;
 • Prof. Mauro Giacca, ICGEB, Trieste, Italy & King’s College, Londyn, UK;
 • Prof. Irving Weissman, Stanford University, CA, USA;
 • Dr. Roberto Motterlini, Dr. Roberta Foresti - INSERM U955; Faculty of Medicine; Henri Mondor Hospital; University Paris-Est, Francja.

 

 

Granty we współpracy:

 • Wzmocnienie naprawy serca po zawale za pomocą genetycznie ulepszonych kardiomiocytów i komórek śródbłonka uzyskanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych Projekt SHENG 2022-2025: Polsko-chiński projekt badawczy nadzorowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Chińską Narodową Fundację Nauk Przyrodniczych (NSFC). Współpraca naukowa z profesorem Sifengiem Chenem z Uniwersytetu Fudan w Szanghaju.
 • Wysokoprzepustowy system hodowli ludzkich komórek do badania chorób neuronów motorycznych, Projekt JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research), 2020-2023, realizowany w ramach programu Horizon 2020 -  koordynowany przez Prof. Eran Perlson Tel Aviv University, Izrael.
 • Heart on Chip based on induced pluripotent Stem Cell Technology for personalized Medicine - Projekt CISTEM  (2018-2021) realizowany w ramach programu Horizon 2020 -  koordynowany przez  BioSense Institute w Nowym Sadzie, Serbia.
 • Nowe inhibitory ścieżki oksygenazy hemowej-1 jako potencjalne leki przeciwnowotworowe. Projekt HEMOKS (2014-2017) – realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konsorcjum z firmą Selvita.
 • Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca. Projekt PHOENIX (2015-2018) realizowany w ramach programu "Profilaktyka leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. konsorcjanci: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu – lider projektu, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. Zakład Biotechnologii Medycznej Uniwersytet Jagielloński, American Heart of Poland S.A, Adamed Sp. z o.o., The University of Dublin Trinity College.
 • Terapie epigenetyczne w onkologii. Projekt EPTHERON (2015-2018) realizowany w ramach programu "Profilaktyka leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konsorcjum  - projekt koordynowany przez firmę Selvita, w skład konsorcjum wchodzą: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN z siedzibą w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie, Instytut Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie z siedzibą w Warszawie, Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) z siedzibą w Krakowie, Politechnika Wrocławska oraz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WBBiB UJ) z siedzibą w Krakowie.

 

Patenty

 • Cobalt porphyrins for the treatment of blood-related disorders. Agata Szade, Krzysztof Szade, Alicja Józkowicz, Józef Dulak.  United States Patent and Trademark Office  patent no. US10010557 (03.07.2018) and US10328085 (25.06.2019)
 • Cobalt protorphyrin IX for the treatment of blood-related disorders. Agata Szade, Krzysztof Szade, Alicja Józkowicz, Józef Dulak. European Patent Ofiice patent no. EP 3139917 (03.07.2019)
 • Protoporfiryna IX kobaltu do stosowania w leczeniu neutropenii i białaczek. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Patent nr 233504; (26.11.2019)