Zakład Biotechnologii Medycznej powstał jako odrębna jednostka w czerwcu 2005 roku. Głównym obszarem naszych zainteresowań są molekularne mechanizmy różnicowania komórek macierzystych oraz biologia naczyniowa i mechanizmy zapalenia,  ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia tych procesów w chorobach układu krążenia, dystrofii mięśniowej Duchenne’a, chorobach nowotworowych i chorobach nerek. Badamy wpływ procesów zapalnych i hipoksji na różnicowanie  komórek macierzystych (indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, komórki satelitarne, komórki hematopoetyczne, mezenchymalne komórki macierzyste szpiku) oraz znaczenie w tych mechanizmach interakcji między microRNA oraz układem Nrf2-oksygenaza hemowa-1. W badaniach wykorzystujemy liczne modele zwierzęce oraz metody terapii genowej i komórkowej. Współpracujemy z klinicystami i firmami biotechnologicznymi w badaniach translacyjnych oraz w opracowywaniu nowych leków i metod leczenia.

 

Nasz zespół na przełomie lat:

                               2014                                                                     2011

                    

      

                              2009                                                                      2007      

                    

 

 

Pracowali z nami:

 • Dr hab. Aleksandra Piechota-Polańczyk
 • Dr Magdalena Kozakowska
 • Dr Maciej Cieśla
 • Dr Katarzyna Pietraszek-Gremplewicz
 • Dr Halina Waś
 • Dr Hevidar Mustafa Taha Rostinki
 • Dr Sławomir Gołda
 • Dr Jerzy Kotlinowski
 • Dr Klaudia Skrzypek
 • Dr Anna Stachurska
 • Dr Magdalena Tertil
 • Mgr Agnieszka Cader
 • Mgr Piotr Łabęcki
 • Mgr Aneta Pazik
 • Mgr Magdalena Jagła
 • Mgr Krolina Hajduk
 • Mgr Justyna Sośniak