Pracownicy naszego zakładu 18.12.2019

Kierownik

 

prof. dr hab. Józef Dulak, profesor zwyczajny

pokój: B121 (3.0.25), telefon: 12 664 63 75, e-mail: jozef.dulak@uj.edu.pl

 

Curriculum Vitae - Józef Dulak

 

Pracownicy

 

    prof. dr hab. Alicja Józkowicz, profesor zwyczajny
    pokój: B103 (3.0.35), telefon: 12 664 64 11, e-mail: alicja.jozkowicz@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

   prof. dr hab. Agnieszka Łoboda, profesor zwyczajny
   pokój C103 (2.0.35), telefon: 12 664 64 12, e-mail: agnieszka.loboda@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

    dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior, prof. UJ
    pokój C103 (2.0.35), telefon: 12 664 64 12, e-mail: agnieszka.jazwa@uj.edu.pl

 

 

 

 

   dr hab. Monika Biniecka, adiunkt
   pokój C103 (2.0.35), telefon: 12 664 64 12, e-mail: monika.biniecka@uj.edu.pl

 

 

 

 

    dr hab. Aleksandra Piechota–Polańczyk, adiunkt
    pokój 1.01.4, telefon: 12 664 64 12, e-mail: aleksandra.piechota-polanczyk@uj.edu.pl

 

 

 

    dr hab. Anna Grochot-Przęczek, prof. UJ
    pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: anna.grochot-przeczek@uj.edu.pl

 

 

 

 

    dr Urszula Florczyk-Soluch, adiunkt
    pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: urszula.florczyk@uj.edu.pl

 

 

 

 

    dr Witold Nowak, adiunkt
    pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24 e-mail: witold.nowak@uj.edu.pl

 

 

 

 

    dr Jacek Stępniewski, adiunkt
    pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: jacek.stepniewski@uj.edu.pl

 

 

 

 

    dr Agata Szade, adiunkt
    pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: agata.szade@uj.edu.pl

 

 

 

Podgląd obrazu   dr Wojciech Krzeptowski, adiunkt
   pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: wojciech.krzeptowski@uj.edu.pl

 

 

 

 

dr Aleksandra Bednarz, asystent
pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98 email: ola.bednarz@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Andrychowicz-Róg, starszy specjalista inż.-techn.
pokój: B104 (3.0.34), telefon: 12 664 61 36, e-mail: agnieszka.andrychowicz-rog@uj.edu.pl

mgr Joanna Uchto-Bajołek, starszy specjalista
pokój: B104 (3.0.34), telefon: 12 664 61 36, e-mail: joanna.uchto@uj.edu.pl

mgr inż. Paweł Kożuch, samodzielny biolog
pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98, email: pawel.kozuch@uj.edu.pl

mgr Joanna Strzęp-Knapiak, samodzielny biolog
pokój: 3.0.2, telefon: 12 664 64 06, email: j.strzep@uj.edu.pl

mgr Aleksandra Oleksy, samodzielny biolog
pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98, email: aleksandra1.oleksy@uj.edu.pl

mgr Kacper Kowalski, samodzielny biolog
pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98, email: kacper1.kowalski@uj.edu.pl

mgr Grzegorz Sokołowski, samodzielny biolog
pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24 e-mail: grzegorz.sokolowski@uj.edu.pl

 

Doktoranci

 

pokój: B017 (3.01.7), telefon: 12 664 63 98

 

mgr Camilla Adamska
mgr Patrycja Adamska
mgr Patryk Chudy
mgr Eda Dev
mgr Alicja Martyniak
mgr Małgorzata Myszka
mgr Izabella Sambak
mgr Marta Przymuszała
mgr Katarzyna Sarad
mgr Izabella Skulimowska
mgr Jan Wolnik
mgr Monika Żukowska

 

Współpraca:

 

dr Neli Kachamakova-Trojanowska, adiunkt
pokój (MCB): 2/24, telefon: 12 664 64 68, e-mail: neli.kachamakova-trojanowska@uj.edu.pl

 

dr Monika Jakubowska, adiunkt

pokój (MCB): 2/24, telefon: 12 664 64 68, e-mail: monika.jakubowska@uj.edu.pl

 

dr Krzysztof Szade, adiunkt

Pracownia Biologii Komórek Macierzystych
pokój: 1.01.3, telefon: 12 664 60 24, e-mail: krzysztof.szade@uj.edu.pl