Aktualnie realizowane

 1. Prof. dr hab. Józef Dulak - Molekularne mechanizmy niewydolności serca w dystrofii mięśniowej Duchenne’a i Beckera. (NCN-MAESTRO) 2019-2024
 2. Prof. dr hab. Alicja Józkowicz - Komórki śródbłonka w niszy hematopoetycznej: wszechstronni chórzyści czy wyspecjalizowani soliści? (NCN-MAESTRO) 2019-2024
 3. Dr Krzysztof Szade - Mechanizmy powstawania białaczek - jak przedbiałaczkowe hematopoetyczne komórki macierzyste przyczyniają się do rozwoju ostrych białaczek limfoblastycznych i mieloidalnych ? (NCN- HARMONIA) 2019-2021
 4. Prof. dr hab. Alicja Józkowicz - Hem i G-kwadrupleksy: przeoczona funkcja oksygenaz hemowych? (OPUS – NCN) 2018-2021
 5. Dr hab. Agnieszka Łoboda  - Nowe spojrzenie na cytoprotekcyjne funkcje siarkowodoru - czy H2S może zapobiegać progresji dystrofii mięśniowej Duchenne'a? (NCN-OPUS) 2020-2024
 6. Dr hab. Monika Biniecka – Kardiomiocyty otrzymane z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych jako model do badań związków pomiędzy reumatoidalnym zapaleniem stawów a chorobami serca. (H2020-MSCA-IF-2018) 2021-2023
 7. Dr Agata Szade - Komórkowe i molekularne mechanizmy indukcji cytokin mobilizujących (NCN-SONATA) 2020-2023
 8. Dr Agata Szade – Opracowanie nowej strategii mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwi w celu terapii chorób układu krwiotwórczego (NCBiR – LIDER) 2020 - 2023
 9. Dr Witold Nowak - Metabolizm hemu w ścianie naczyń krwionośnych - wpływ na powstawanie tętniaków aorty brzusznej. (NCN-SONATA) 2020 - 2023
 10. Dr Anna Grochot-Przęczek - Senescencja czy apoptoza: rola miR-34a w komórkach śródbłonka (NCN-SONATA BIS), 2017-2022
 11. Dr Krzysztof Szade - Identyfikacja nisz hematopoetycznych i białaczkowych komórek macierzystych. (NCN-MOZART) 2021 - 2024
 12. Dr Jacek Stępniewski - Regulacja mikroRNA-378 jako nowy sposób zwiększenia dojrzałości oraz potencjału terapeutycznego ludzkich kardiomiocytów uzyskanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych. (SONATA – NCN), 2019 – 2022
 13. Dr Aleksandra Piechota-Polańczyk - Zwłóknienie czy senescencja - dlaczego brak aktywności transkrypcyjnej Nrf2 chroni jelito przed uszkodzeniami. (SONATA - NCN), 2019-2022
 14. Dr Agata Szade – Indukcja endogennego G-CSF w celu mobilizacji krwiotwórczych komórek macierzystych do przeszczepienia. (Grant Fundacji DKMS), 2019-2021
 15. Mgr Monika Żukowska - Charakterystyka subpopulacji hematopoetycznych komórek macierzystych o przyspieszonym cyklu komórkowym - rola Neo-1 i HO-1.(NCN-ETIUDA) 2019-2022
 16. Mgr Aleksandra Kopacz - S-nitrozacja białek jako bodziec do wycieku DNA z jądra komórkowego: w poszukiwaniu mechanizmu. (NCN-PRELUDIUM) 2020-2023
 17. Mgr Olga Mucha - Rola mikroRNA-378 w fibro-adipogennych komórkach prekursorowych podczas regeneracji mięśni. (NCN-PRELUDIUM) 2020-2022
 18. Mgr Izabela Kraszewska - Analiza wewnątrzkomórkowych mechanizmów regulujących ekspresję transgenu z wektorów AAV różnych serotypów. (NCN-PRELUDIUM) 2020-2023
 19. Mgr Kalina Andrysiak - Rola utrofiny w kardiomiopatii towarzyszącej dystrofii mięśniowej Duchenne’a. (NCN-PRELUDIUM) 2020-2022

 

Granty we współpracy z innymi jednostkami


1. Wysokoprzepustowy system hodowli ludzkich komórek do badania chorób neuronów motorycznych - Projekt JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research),  2020 -2023, koordynowany przez Tel Aviv University, Izrael.

Więcej o projekcie tutaj: JPND


2. Analiza interakcji, heterogenności i funkcji komórek mezenchymalnych i śródbłonka w starzeniu naczyniowym i miażdżycy. Projekt MEND-AGE (2019-2022) realizowany w ramach inicjatywy ERA-CVD Cardiovascular Diseases (JTC2018) finansowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konsorcjum – projekt koordynowany przez RWTH Aachen University, Niemcy. Kierownik projektu z ramienia UJ - dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior.


3. Heart on Chip based on induced pluripotent Stem Cell Technology for personalized Medicine - Projekt CISTEM  (2018-2021) realizowany w ramach programu Horizon 2020 -  koordynowany przez BioSense Institute w Nowym Sadzie, Serbia. Kierownik projektu z ramienia UJ - prof. dr hab. Józef Dulak.