Aktualnie realizowane

 1. Prof. dr hab. Józef Dulak - Molekularne mechanizmy niewydolności serca w dystrofii mięśniowej Duchenne’a i Beckera. (NCN-MAESTRO) 2019-2024
 2. Prof. dr hab. Alicja Józkowicz - Komórki śródbłonka w niszy hematopoetycznej: wszechstronni chórzyści czy wyspecjalizowani soliści? (NCN-MAESTRO) 2019-2024
 3. Prof. dr hab. Alicja Józkowicz - Naprawa DNA hematopoetycznych komórkach macierzystych: jaka jest rola jądrowej oksygenazy hemowej-1. (NCN-HARMONIA) 2016-2020
 4. Dr Krzysztof Szade - Mechanizmy powstawania białaczek - jak przedbiałaczkowe hematopoetyczne komórki macierzyste przyczyniają się do rozwoju ostrych białaczek limfoblastycznych i mieloidalnych ? (NCN- HARMONIA) 2019-2021
 5. Prof. dr hab. Alicja Józkowicz - Hem i G-kwadrupleksy: przeoczona funkcja oksygenaz hemowych? (OPUS – NCN) 2018-2021
 6. Dr hab. Agnieszka Łoboda - Zaburzenia angiogenezy w dystrofii mięśniowej Duchenne'a – rola oksygenazy hemowej-1 i statyn (NCN – OPUS) 2017-2020
 7. Dr hab. Agnieszka Łoboda  - Nowe spojrzenie na cytoprotekcyjne funkcje siarkowodoru - czy H2S może zapobiegać progresji dystrofii mięśniowej Duchenne'a? (NCN-OPUS) 2020-2024
 8. Dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior - Rola oksygenazy hemowej-1 w zależnej od monocytów i makrofagów progresji choroby niedokrwiennej serca (NCN-SONATA BIS), 2015-2020
 9. Dr Agata Szade - Komórkowe i molekularne mechanizmy indukcji cytokin mobilizujących (NCN-SONATA) 2020-2023
 10. Dr Agata Szade – Opracowanie nowej strategii mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwi w celu terapii chorób układu krwiotwórczego (NCBiR – LIDER) 2020 - 2023
 11. Dr Witold Nowak - Metabolizm hemu w ścianie naczyń krwionośnych - wpływ na powstawanie tętniaków aorty brzusznej. (NCN-SONATA) 2020 - 2023
 12. Dr Anna Grochot-Przęczek - Senescencja czy apoptoza: rola miR-34a w komórkach śródbłonka (NCN-SONATA BIS), 2017-2022
 13. Dr Krzysztof Szade - Starzenie się hematopoetycznych komórek macierzystych – nieznana rola osi neogenina-1/netryna-1 (FNP-HOMING 2018)
 14. Dr Jacek Stępniewski - Regulacja mikroRNA-378 jako nowy sposób zwiększenia dojrzałości oraz potencjału terapeutycznego ludzkich kardiomiocytów uzyskanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych. (SONATA – NCN), 2019 – 2022
 15. Dr Aleksandra Piechota-Polańczyk - Zwłóknienie czy senescencja - dlaczego brak aktywności transkrypcyjnej Nrf2 chroni jelito przed uszkodzeniami. (SONATA - NCN), 2019-2022
 16. Dr Agata Szade – Indukcja endogennego G-CSF w celu mobilizacji krwiotwórczych komórek macierzystych do przeszczepienia. (Grant Fundacji DKMS), 2019-2021
 17. Mgr Paulina Podkalicka - Celowanie w mikroRNA-378 w mysim modelu dystrofii mięśniowej Duchenne'a - broń w walce z symptomami choroby? (PRELUDIUM - NCN), 2019-2021
 18. Mgr Monika Żukowska - Na straży cyklu komórkowego: rola HO-1 w proliferacji HSC. (PRELUDIUM - NCN), 2017 - 2020
 19. Mgr Mateusz Jeż - Role of microRNA-15 family, cell metabolism and hypoxia in proliferation of cardiomyocytes derived from human induced pluripotent stem cells (NCN - PRELUDIUM), 2018-2020
 20. Mgr Monika Żukowska - Charakterystyka subpopulacji hematopoetycznych komórek macierzystych o przyspieszonym cyklu komórkowym - rola Neo-1 i HO-1.(NCN-ETIUDA) 2019-2020
 21. Mgr Mateusz Jeż - Rola oksygenazy hemowej-1 w kardiomiocytach otrzymanych z ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych.(NCN-ETIUDA) 2019-2020
 22. Mgr Damian Klóska - Molekularny mechanizm nowej strategii indukcji apoptozy w eksperymentalnej celowanej terapii przeciwnowotworowej.(NCN-ETIUDA) 2019-2020
 23. Mgr Anna Kusienicka - Rola oksygenazy hemowej-1 w biologii komórek inicjujących czerniaka i melanogenezie. (NCN-ETIUDA) 2019-2020
 24. Mgr Aleksandra Kopacz - S-nitrozacja białek jako bodziec do wycieku DNA z jądra komórkowego: w poszukiwaniu mechanizmu. (NCN-PRELUDIUM) 2020-2023
 25. Mgr Olga Mucha - Rola mikroRNA-378 w fibro-adipogennych komórkach prekursorowych podczas regeneracji mięśni. (NCN-PRELUDIUM) 2020-2022
 26. Mgr Izabela Kraszewska - Analiza wewnątrzkomórkowych mechanizmów regulujących ekspresję transgenu z wektorów AAV różnych serotypów. (NCN-PRELUDIUM) 2020-2023
 27. Mgr Kalina Andrysiak - Rola utrofiny w kardiomiopatii towarzyszącej dystrofii mięśniowej Duchenne’a. (NCN-PRELUDIUM) 2020-2022

Granty we współpracy z innymi jednostkami


1. Wysokoprzepustowy system hodowli ludzkich komórek do badania chorób neuronów motorycznych - Projekt JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research),  2020 -2023, koordynowany przez Tel Aviv University, Izrael.

Więcej o projekcie tutaj: JPND


2. Analiza interakcji, heterogenności i funkcji komórek mezenchymalnych i śródbłonka w starzeniu naczyniowym i miażdżycy. Projekt MEND-AGE (2019-2022) realizowany w ramach inicjatywy ERA-CVD Cardiovascular Diseases (JTC2018) finansowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konsorcjum – projekt koordynowany przez RWTH Aachen University, Niemcy. Kierownik projektu z ramienia UJ - dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior.


3. Heart on Chip based on induced pluripotent Stem Cell Technology for personalized Medicine - Projekt CISTEM  (2018-2021) realizowany w ramach programu Horizon 2020 -  koordynowany przez BioSense Institute w Nowym Sadzie, Serbia. Kierownik projektu z ramienia UJ - prof. dr hab. Józef Dulak.