Aktualnie realizowane

1. Prof. dr hab. Józef Dulak - Molekularne mechanizmy niewydolności serca w dystrofii mięśniowej Duchenne’a i Beckera. (NCN-MAESTRO) 2019-2025

2. Prof. dr hab. Alicja Józkowicz - Komórki śródbłonka w niszy hematopoetycznej: wszechstronni chórzyści czy wyspecjalizowani soliści? (NCN-MAESTRO) 2019-2024

3. Prof. dr hab. Józef Dulak - Wzmocnienie naprawy serca po zawale za pomocą genetycznie ulepszonych kardiomiocytów i komórek śródbłonka uzyskanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (NCN-SHENG) 2022-2025

Sheng: Polsko-chiński projekt badawczy nadzorowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Chińską Narodową Fundację Nauk Przyrodniczych (NSFC). Współpraca naukowa z profesorem Sifengiem Chenem z Uniwersytetu Fudan w Szanghaju.

4. Prof. dr hab. Agnieszka Łoboda  - Nowe spojrzenie na cytoprotekcyjne funkcje siarkowodoru - czy H2S może zapobiegać progresji dystrofii mięśniowej Duchenne'a? (NCN-OPUS) 2020-2024

5. Dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior - W poszukiwaniu nowych markerów starzenia komórkowego oraz przyczyn akumulacji starzejących się komórek w blaszce miażdżycowej. (NCN-OPUS) 2022-2026

6. Dr hab. Anna Grochot-Przęczek - Proteopatia zależna od Keap1 jako uspójniający mechanizm dysfunkcji naczyniowej (NCN-OPUS) 2022-2026

7. Dr hab. Monika Biniecka – Mechanizmy odpowiedzialne za choroby serca u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów: badania z wykorzystaniem kardiomiocytów otrzymanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych. (NCN-OPUS) 2018-2025

8. Dr hab. Monika Biniecka –Mechanizm zaburzeń kardiologicznych w łuszczycy: badania nad wpływem procesu zapalnego na komórki śródbłonka, kardiomiocyty i organoidy sercowe otrzymywane z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych. (NCN-SONATA) 2019-2024

9. Dr Agata Szade - Komórkowe i molekularne mechanizmy indukcji cytokin mobilizujących (NCN-SONATA) 2020-2023

10. Dr Agata Szade – Opracowanie nowej strategii mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwi w celu terapii chorób układu krwiotwórczego (NCBiR – LIDER) 2020 - 2023

11. Dr Witold Nowak - Metabolizm hemu w ścianie naczyń krwionośnych - wpływ na powstawanie tętniaków aorty brzusznej. (NCN-SONATA) 2020 – 2023

12. Mgr Patryk Chudy - Stres oksydacyjny, hemolityczny czy genotoksyczny - który z nich wywołuje odpowiedź interferonową typu I w komórkach z niedoborem oksygenazy hemowej-1? (NCN-PRELUDIUM) 2022-2025