Nowe spojrzenie na cytoprotekcyjne funkcje siarkowodoru – czy H2S może zapobiegać progresji dystrofii mięśniowej Duchenne’a

 

Nr umowy: UMO-2019/35/B/NZ3/02817

Kwota dofinansowania: 1 791 132,00 PLN

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 2020-2024

 

Zespół

Prof. dr hab. Agnieszka Łoboda – Kierownik projektu

 

Doktoranci:

Mgr Małgorzata Myszka
 

Studenci:


Maria Bryczek
Kalina Hajok
Ewa Jakubczak
Monika Jesionek
Gabriela Owca
Urszula Waśniowska

 

Byli studenci/doktoranci:


Mgr Camilla Adamska  
Mgr Katarzyna Kaziród
Mgr Monika Kłaptocz
Mgr Sophie Ostrowska-Paton
Mgr Nidhi Singh
Aliaksandra Varanko

 

Inni wykonawcy:


Dr Olga Mucha
Dr Paulina Podkalicka

 

Prace dyplomowe

Ewa Jakubczak, praca licencjacka
Analiza wpływu donorów siarkowodoru na proces regeneracji mięśnia brzuchatego łydki w mysim modelu dystrofii mięśniowej Duchenne’a
Analysis of the influence of hydrogen sulphide donors on the regeneration process of the gastrocnemius muscle in a mouse model of Duchenne muscular dystrophy

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, data obrony: 7 lipca 2023

Urszula Waśniowska, praca licencjacka
Wpływ donorów siarkowodoru na progresję dystrofii mięśniowej Duchenne’a w przeponie myszy mdx
The effect of hydrogen sulfide donors on the progression of Duchenne muscular dystrophy in the diaphragm of mdx mice

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, data obrony: 7 lipca 2023

Nidhi Singh, praca magisterska
Effect of NaHS on a dystrophic tibialis anterior muscle - mRNA and protein analysis in a mouse model of Duchenne muscular dystrophy
Wpływ NaHS na dystroficzny mięsień piszczelowy przedni - analiza na poziomie mRNA i białek w mysim modelu dystrofii mięśniowej Duchenne’a

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, data obrony: 28 września 2022

Sophie Ostrowska-Paton, praca magisterska
Badanie wpływu donora siarkowodoru na progresję dystrofii mięśniowej Duchenne'a w przeponie w mysim modelu mdx
Assessment of the effect of a hydrogen sulfide donor on the onset of Duchenne muscular dystrophy in diaphragm in mdx mouse model

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, data obrony: 29 czerwca 2022

Monika Kłaptocz, praca magisterska
Optymalizacja procesu różnicowania kardiomiocytów z kontrolnych i dystroficznych ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych
Optimization of the process of differentiation into cardiomyocytes from control and dystrophic human induced pluripotent stem cells

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, UJ, data obrony: 10 czerwca 2022

Aliaksandra Varanko, praca licencjacka
Analiza procesu nekrozy w mięśniach dystroficznych myszy mdx po podaniu donora siarkowodoru
Analysis of muscle necrosis in dystrophic mdx mice after administration of a hydrogen sulfide donor

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, data obrony: 6 lipca 2022

 

Upowszechnianie wyników projektu:

Konferencja/sympozjum


Wykłady na zaproszenie

 1. Agnieszka Łoboda. Methods for analysing iPSC-derived endothelial cells. Conference on stem cells for disease modelling and therapy. Solidarity with Ukraine – European Universities funding the cooperation with Ukrainian universities within EU alliances. Kraków, Poland, 29-30 November 2023
 2. Agnieszka Łoboda. Human iPSC for modelling endothelial cell dysfunction in Duchenne muscular dystrophy. 5th BIO Congress, Szczecin, Poland, 13-16 September 2023
 3. Agnieszka Łoboda. Hydrogen sulfide donors: therapeutic potential in Duchenne muscular dystrophy. 5th Central European Biomedical Congress, Future trends in health interventions, Kraków, Poland, 29 May - 1 June 2023
 4. Agnieszka Łoboda. Możliwości terapeutyczne dystrofii mięśniowej Duchenne’a. Sympozjum Dzień Chorób Rzadkich: Terapie Dostępne i Poszukiwanie Nowych, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, 26.02.2021

 
Prezentacje ustne

 1. Małgorzata Myszka, Olga Mucha, Paulina Podkalicka, Józef Dulak, Agnieszka Łoboda. Zastosowanie donorów siarkowodoru w zapobieganiu progresji dystrofii mięśniowej Duchenne’a w mysim modelu. VIII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk O Życiu BioOpen, tryb online, 13-14 April 2023

 

Prezentacje posterowe

 1. M. Myszka, K. Kaziród, P. Podkalicka, O. Mucha, J. Dulak, Agnieszka Łoboda. Hydrogen sulfide exerts protective effects in the mouse model of Duchenne muscular dystrophy. 6th World Congress On Hydrogen Sulfide In Biology & Medicine. Budapest, Hungary; 19-21 May 2022M. Myszka, K.
 2. Kaziród, P. Podkalicka, O. Mucha, J. Dulak, A. Łoboda. The effect of hydrogen sulfide on the dystrophic muscles – in vivo study on the mdx model of Duchenne muscular dystrophy. XLIX Winter School of the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology „Omics research – from methodology to application”. Kraków, Poland; 22–24 February 2022
 3. K. Kaziród; K. Polak, O. Mucha, D. Skoczek, K. Andrysiak, P. Podkalicka, N. Kachamakova-Trojanowska, J. Stępniewski; J. Dulak, A. Łoboda. Expression profile of dystrophin isoforms during differentiation of induced pluripotent stem cells into endothelial cells. 8th Central European Congress of Life Sciences, EUROBIOTECH, Kraków, Poland 20-22 June 2022
 4. K. Kaziród, M. Kłaptocz, K. Andrysiak, A. Martyniak, J. Wolnik, J. Stępniewski, J. Dulak, A. Łoboda. Comparison of protocols for differentiation of normal and dystrophic human induced pluripotent stem cells into cardiomyocytes. 8th Central European Congress of Life Sciences, EUROBIOTECH, Kraków, Poland, 20-22 June 2022
 5. K. Kaziród, P. Podkalicka, O. Mucha, J. Dulak, A. Łoboda. Hydrogen sulfide as the potential therapy for Duchenne muscular dystrophy. Virtual European Muscle Conference, 20-22.09.2021, Warsaw operated
 6. P. Podkalicka, O. Mucha, K. Kaziród, I. Bronisz-Budzyńska, S. Ostrowska-Paton, M. Tomczyk, K. Andrysiak, J. Stępniewski, J. Dulak, A. Łoboda. Dysregulation of angiogenesis contributes to Duchenne muscular dystrophy pathology. Virtual European Muscle Conference, 20-22.09.2021, Warsaw operated
 7. K. Kaziród, P. Podkalicka, O. Mucha, J. Dulak, A. Łoboda. Hydrogen sulfide as the possible protective factor in a mouse model of Duchenne muscular dystrophy. EUROBIOTECH 2020 8th Central European Congress of Life Sciences, 15-17.06.2021, Kraków, Polska
 8. K. Kaziród, P. Podkalicka, O. Mucha, N. Kachamakova-Trojanowska, K. Andrysiak, J. Stępniewski, J. Dulak, A. Łoboda. Oxidative stress and alterations in angiogenesis contribute to the pathology of Duchenne muscular dystrophy – studies using iPSC-derived human endothelial cells. EUROBIOTECH 2020 8th Central European Congress of Life Sciences, 15-17.06.2021, Kraków, Polska

 
 

Wydarzenie popularyzujące naukę


„Co wpływa na rozwój dystrofii mięśniowej Duchenne'a?” Agnieszka Łoboda, artykuł popularno-naukowy „Projektor Jagielloński” Uniwersytet Jagielloński Kraków 2021.

 

Publikacje związane z realizowanym projektem

 1. Myszka M, Mucha O, Podkalicka P, Waśniowska U, Dulak J, Łoboda A. Sodium hydrosulfide moderately alleviates the hallmark symptoms of Duchenne muscular dystrophy in mdx mice. Eur J Pharmacol. 2023;955:175928. doi: 10.1016/j.ejphar.2023.175928.
 2. Mucha O, Myszka M, Podkalicka P, Świderska B, Malinowska A, Dulak J, Łoboda A. Proteome Profiling of the Dystrophic mdx Mice Diaphragm. Biomolecules. 2023;13(11):1648. doi: 10.3390/biom13111648.
 3. Andrysiak K, Machaj G, Priesmann D, Woźnicka O, Martyniak A, Ylla G, Krüger M, Pyza E, Potulska-Chromik A, Kostera-Pruszczyk A, Łoboda A, Stępniewski J, Dulak J. Dysregulated iron homeostasis in dystrophin-deficient cardiomyocytes: correction by gene editing and pharmacological treatment. Cardiovasc Res. 2023 Dec 11:cvad182. doi: 10.1093/cvr/cvad182. Online ahead of print.
 4. Łoboda A, Dulak J. Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2 and Its Targets in Skeletal Muscle Repair and Regeneration. Antioxid Redox Signal. 2023;38(7-9):619-642. doi: 10.1089/ars.2022.0208.
 5. Łoboda A, Dulak J. Terapie komórkowe i genetyczne w dystrofii mięśniowej Duchenne’a – możliwości i ograniczenia. Standardy Medyczne/Pediatria, T. 20, 587-595, 2023
 6. Łoboda A, Dulak J. Techniki inżynierii genetycznej w terapii genowej, medycynie regeneracyjnej i transplantacyjnej. Genetyka medyczna i molekularna, Redakcja Naukowa Jerzy Bal, Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2023, Wydanie 2, ISBN: 978-83-01-23089-0, doi:10.53271/2023.089
 7. Kaziród K, Myszka M, Dulak J, Łoboda A. Hydrogen sulfide as a therapeutic option for the treatment of Duchenne muscular dystrophy and other muscle-related diseases. Cell Mol Life Sci. 2022 Nov 28;79(12):608. doi: 10.1007/s00018-022-04636-0. PMID: 36441348; PMCID: PMC9705465.
 8. Podkalicka P, Myszka M, Dulak J, Łoboda A. Molekularne mechanizmy dystrofii mięśniowej Duchenne’a i nowe możliwości terapeutyczne [Molecular mechanisms of Duchenne muscular dystrophy and new therapeutic strategies]. Postepy Biochem. 2022 May 24;68(2):109-122. Polish. doi: 10.18388/pb.2021_428. PMID: 35792643.
 9. Podkalicka P, Stępniewski J, Mucha O, Kachamakova-Trojanowska N, Dulak J, Łoboda A. Hypoxia as a Driving Force of Pluripotent Stem Cell Reprogramming and Differentiation to Endothelial Cells Biomolecules. 2020; 10 : 1614. doi: 10.3390/biom10121614.
 10. Mucha O, Podkalicka P, Kaziród K, Samborowska E, Dulak J, Łoboda A. Simvastatin does not alleviate muscle pathology in a mouse model of Duchenne muscular dystrophy. Skeletal Muscle, 2021;11(1):21; doi: 10.1186/s13395-021-00276-3.
 11. Mucha O, Kaziród K, Podkalicka P, Rusin K, Dulak J, Łoboda A. Dysregulated Autophagy and Mitophagy in a Mouse Model of Duchenne Muscular Dystrophy Remain Unchanged Following Heme Oxygenase-1 Knockout. Int J Mol Sci. 2021 Dec 31;23(1):470. doi: 10.3390/ijms23010470.