Nowe spojrzenie na cytoprotekcyjne funkcje siarkowodoru – czy H2S może zapobiegać progresji dystrofii mięśniowej Duchenne’a

 

Nr umowy: UMO-2019/35/B/NZ3/02817

Kwota dofinansowania: 1 791 132,00 PLN

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 2020-2024

 

Zespół

Prof. dr hab. Agnieszka Łoboda – Kierownik projektu

 

Doktoranci:

Mgr Małgorzata Myszka
Mgr Camilla Adamska  
Mgr Katarzyna Kaziród

Studenci:

Urszula Waśniowska
Gabriela Owca
Ewa Jakubczak
Maria Bryczek
Sophie Ostrowska-Paton
Nidhi Singh
Monika Kłaptocz
Aliaksandra Varanko

Inni wykonawcy:

Mgr Olga Mucha
Mgr Paulina Podkalicka

 

Prace dyplomowe

Nidhi Singh, praca magisterska
Effect of NaHS on a dystrophic tibialis anterior muscle - mRNA and protein analysis in a mouse model of Duchenne muscular dystrophy
Wpływ NaHS na dystroficzny mięsień piszczelowy przedni - analiza na poziomie mRNA i białek w mysim modelu dystrofii mięśniowej Duchenne’a

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, data obrony: 28 września 2022

Sophie Ostrowska-Paton, praca magisterska
Badanie wpływu donora siarkowodoru na progresję dystrofii mięśniowej Duchenne'a w przeponie w mysim modelu mdx
Assessment of the effect of a hydrogen sulfide donor on the onset of Duchenne muscular dystrophy in diaphragm in mdx mouse model

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, data obrony: 29 czerwca 2022

Monika Kłaptocz, praca magisterska
Optymalizacja procesu różnicowania kardiomiocytów z kontrolnych i dystroficznych ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych
Optimization of the process of differentiation into cardiomyocytes from control and dystrophic human induced pluripotent stem cells

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, UJ, data obrony: 10 czerwca 2022

Aliaksandra Varanko, praca licencjacka
Analiza procesu nekrozy w mięśniach dystroficznych myszy mdx po podaniu donora siarkowodoru
Analysis of muscle necrosis in dystrophic mdx mice after administration of a hydrogen sulfide donor

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, data obrony: 6 lipca 2022

 

Upowszechnianie wyników projektu:

Konferencja/sympozjum


Wykład na zaproszenie

 1. Agnieszka Łoboda. Możliwości terapeutyczne dystrofii mięśniowej Duchenne’a. Sympozjum Dzień Chorób Rzadkich: Terapie Dostępne i Poszukiwanie Nowych, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, 26.02.2021

 

Prezentacje posterowe

 1.  
 2. M. Myszka, K. Kaziród, P. Podkalicka, O. Mucha, J. Dulak, Agnieszka Łoboda. Hydrogen sulfide exerts protective effects in the mouse model of Duchenne muscular dystrophy. 6th World Congress On Hydrogen Sulfide In Biology & Medicine. Budapest, Hungary; 19-21 May 2022M. Myszka, K.
 3. Kaziród, P. Podkalicka, O. Mucha, J. Dulak, A. Łoboda. The effect of hydrogen sulfide on the dystrophic muscles – in vivo study on the mdx model of Duchenne muscular dystrophy. XLIX Winter School of the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology „Omics research – from methodology to application”. Kraków, Poland; 22–24 February 2022
 4. K. Kaziród; K. Polak, O. Mucha, D. Skoczek, K. Andrysiak, P. Podkalicka, N. Kachamakova-Trojanowska, J. Stępniewski; J. Dulak, A. Łoboda. Expression profile of dystrophin isoforms during differentiation of induced pluripotent stem cells into endothelial cells. 8th Central European Congress of Life Sciences, EUROBIOTECH, Kraków, Poland 20-22 June 2022
 5. K. Kaziród, M. Kłaptocz, K. Andrysiak, A. Martyniak, J. Wolnik, J. Stępniewski, J. Dulak, A. Łoboda. Comparison of protocols for differentiation of normal and dystrophic human induced pluripotent stem cells into cardiomyocytes. 8th Central European Congress of Life Sciences, EUROBIOTECH, Kraków, Poland, 20-22 June 2022
 6. K. Kaziród, P. Podkalicka, O. Mucha, J. Dulak, A. Łoboda. Hydrogen sulfide as the potential therapy for Duchenne muscular dystrophy. Virtual European Muscle Conference, 20-22.09.2021, Warsaw operated
 7. P. Podkalicka, O. Mucha, K. Kaziród, I. Bronisz-Budzyńska, S. Ostrowska-Paton, M. Tomczyk, K. Andrysiak, J. Stępniewski, J. Dulak, A. Łoboda. Dysregulation of angiogenesis contributes to Duchenne muscular dystrophy pathology. Virtual European Muscle Conference, 20-22.09.2021, Warsaw operated
 8. K. Kaziród, P. Podkalicka, O. Mucha, J. Dulak, A. Łoboda. Hydrogen sulfide as the possible protective factor in a mouse model of Duchenne muscular dystrophy. EUROBIOTECH 2020 8th Central European Congress of Life Sciences, 15-17.06.2021, Kraków, Polska
 9. K. Kaziród, P. Podkalicka, O. Mucha, N. Kachamakova-Trojanowska, K. Andrysiak, J. Stępniewski, J. Dulak, A. Łoboda. Oxidative stress and alterations in angiogenesis contribute to the pathology of Duchenne muscular dystrophy – studies using iPSC-derived human endothelial cells. EUROBIOTECH 2020 8th Central European Congress of Life Sciences, 15-17.06.2021, Kraków, Polska

 
Wydarzenie popularyzujące naukę


„Co wpływa na rozwój dystrofii mięśniowej Duchenne'a?” Agnieszka Łoboda, artykuł popularno-naukowy „Projektor Jagielloński” Uniwersytet Jagielloński Kraków 2021.

Publikacje związane z realizowanym projektem:

 

 1. Myszka M, Mucha O, Podkalicka P, Kaziród K, Dulak J, Łoboda A. Hydrogen sulfide exerts protective effects in the mouse model of Duchenne muscular dystrophy, European Journal of Physiology, under review
 2. Kaziród K, Myszka M, Dulak J, Łoboda A. Hydrogen sulfide as a therapeutic option for the treatment of Duchenne muscular dystrophy and other muscle-related diseases. Cell Mol Life Sci. 2022 Nov 28;79(12):608. doi: 10.1007/s00018-022-04636-0. PMID: 36441348; PMCID: PMC9705465.
 3. Podkalicka P, Myszka M, Dulak J, Łoboda A. Molekularne mechanizmy dystrofii mięśniowej Duchenne’a i nowe możliwości terapeutyczne [Molecular mechanisms of Duchenne muscular dystrophy and new therapeutic strategies]. Postepy Biochem. 2022 May 24;68(2):109-122. Polish. doi: 10.18388/pb.2021_428. PMID: 35792643.
 4. Podkalicka P, Stępniewski J, Mucha O, Kachamakova-Trojanowska N, Dulak J, Łoboda A. Hypoxia as a Driving Force of Pluripotent Stem Cell Reprogramming and Differentiation to Endothelial Cells Biomolecules. 2020; 10 : 1614. doi: 10.3390/biom10121614.
 5. Mucha O, Podkalicka P, Kaziród K, Samborowska E, Dulak J, Łoboda A. Simvastatin does not alleviate muscle pathology in a mouse model of Duchenne muscular dystrophy. Skeletal Muscle, 2021;11(1):21; doi: 10.1186/s13395-021-00276-3.
 6. Mucha O, Kaziród K, Podkalicka P, Rusin K, Dulak J, Łoboda A. Dysregulated Autophagy and Mitophagy in a Mouse Model of Duchenne Muscular Dystrophy Remain Unchanged Following Heme Oxygenase-1 Knockout. Int J Mol Sci. 2021 Dec 31;23(1):470. doi: 10.3390/ijms23010470.