‘Biomarkers and mediators of diseases’
POLSKO-FRANCUSKIE LABORATORIUM

 


W ramach laboratorium polsko-francuskiego powołanego do życia 29 maja 2013 r. LIA – Laboratoire International Associé (o akronimie MirTANGO),  wspólnego przedsięwzięcia Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ i zespołu Cell Recognition and Glycobiology Centrum Biofizyki Molekularnej CNRS w Orleanie prowadzone są badania nad rolą cząsteczek microRNAs w regulacji ekspresji genów w procesach fizjologicznych i patologicznych. Badania, kierowane przez koordynatorów laboratorium - prof. Józefa Dulaka i prof. Claudine Kieda koncentrują się nad poznawaniem mechanizmów rozwoju nowotworów i poszukiwaniem nowych sposobów leczenia tych chorób, w oparciu o nowoczesne, eksperymentalne terapie. Powstanie laboratorium jest uwieńczeniem 10-letniej współpracy obu zespołów, która dotychczas zaowocowała m.in.: realizacją kilku wspólnych projektów badawczych, trzema wspólnymi doktoratami, kilkunastoma pracami magisterskimi, licznymi wspólnie organizowanymi konferencjami oraz warsztatami naukowymi, wreszcie nowymi modelami badawczymi i publikacjami w prestiżowych czasopismach międzynarodowych.

Dotychczasowa działalność Laboratorium kierowanego przez prof. Józefa Dulaka oraz prof. Claudine Kiedę została pozytywnie oceniona przez CNRS, w związku z czym podjęto decyzję o przedłużeniu współpracy na kolejne cztery lata (2017-2020) oraz poszerzeniu składu LIA o dodatkowe zespoły. W związku z przejściem na emeryturę prof. Kiedy, koordynatorem LIA ze strony francuskiej od 2017 r. będzie prof. Eva Jakab Toth (dyrektor Centrum Biofizyki Molekularnej CNRS w Orleanie). Tematyka badawcza nowego projektu – „Biomarkers and mediators of diseases” (akronim miRTangO-BIS) jest rozwinięciem zagadnień, nad którymi pracowano w Laboratorium Stowarzyszonym w minionych latach („MicroRNAs: novel biomarkers of tumor angiogenesis”).

 

 

Kontakt

Polska                                                Francja

Jozef Dulak                                      Eva Jakab Toth
jozef.dulak@uj.edu.pl                          eva.jakabtoth@cnrs.fr
tel. +48 12 664 6375                           tel. +33 238 25 76
fax. +48 12 664 6918                          fax. +33 238 63 15

 

Warsztaty polsko – francuskie, „Biomarkers and mediators of diseases-new approaches in repair/regenerative therapies”, Warszawa 4-5.06.2019

W dniach 04-05.06.2019 r w Warszawie, odbyła się kolejna edycja warsztatów LIA, tym razem współorganizowanych przez WIM (LOMTI - Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowaycjnych), CNRS (CBM- Centre de Biophysique Moleculaire) i Zakład Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ. Spotkanie zgromadziło ponad 100 znakomitych naukowców z kraju i z zagranicy. W ramach 7 sesji tematycznych 35 wykładowców przedstawiło swoje najnowsze wyniki badań oraz 26 osób zaprezentowało swe prace badawcze w postaci plakatów.

Podczas tegorocznych warsztatów miały miejsce obrady dotyczące przyszłości i warunkach współpracy polsko-francuskiej w badaniach biomedycznych.  Dyskusja moderowana była przez Christophe Paoli, Attaché ds. współpracy naukowej i akademickiej z Ambasady Francji w Polsce. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele wielu organizacji odpowiedzialnych za prowadzenie i finansowanie nauki w Polsce i we Francji. Z ramienia Polski byli to reprezentanci: Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), Polskiej Akademii Nauk (PAN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW), Narodowego Centrum Nauki (NCN), Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Z ramienia Francji w obradach wzięli udział przedstawiciele: Krajowego Centrum Badań Naukowych (CNRS), Narodowego Instytutu Raka (INCa) i Narodowej Agencji Badawczej (ANR).

 

 

Warsztaty polsko - francuskie, 'Biomarkers and mediators of diseases', Orlean 2018

W dniach 30 maja do 1 czerwcza w Orleanie odbyły się warsztaty. W ramach spotkania przedstawione zostały osiągnięcia w badaniach nad nowymi mechanizmami i bimarkerami chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, chorób zapalnych w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych na WBBiB UJ. Obok pracowników i doktorantów Zakładu Biotechnologii Medycznej w warsztatach brali udział naukowcy z zespołu dr hab. Martyny Elas oraz zespół prof. Tadeusza Sarny z Zakładu Biofizyki, zespół prof. Joanny Cichy z Zakładu Immunologii oraz zespół prof. Jolanty Jury z Zakładu Biochemii Ogólnej.

 

 

Warsztaty polsko - francuskie, 'Biomarkers and mediators of diseases', Kraków 2017

W dniach 26 i 27 czerwca na WBBiB odbyły się warsztaty podsumowujące czteroletnią współpracę (2013-2016) Zakładu Biotechnologii Medycznej oraz Centrum Biofizyki Molekularnej CNRS w Orleanie w ramach Międzynarodowego Laboratorium Stowarzyszonego (LIA – Laboratoire International Associé). W trakcie dwudniowego spotkania zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych w ramach LIA, jak również wybrane zagadnienia z obszaru zainteresowań grup badawczych  z WBBiB, które planują zacieśnić współpracę z LIA w nadchodzących latach (zespół dr hab. Martyny Elas oraz zespół prof. Tadeusza Sarny z Zakładu Biofizyki, zespół prof. Joanny Cichy z Zakładu Immunologii, zespół prof. Jolanty Jury z Zakładu Biochemii Ogólnej). W warsztatach uczestniczyli również dr Sebastian Glatt oraz dr Jonathan Heddle z Małopolskiego Centrum Biotechnologii oraz prof. Grażyna Stochel z Wydziału Chemii, UJ. Gościem specjalnym spotkania był przedstawiciel Ambasady Francji w Warszawie, dr Sébastien Reymond, attaché ds. nauki, technologii i współpracy.

 

 

 

 

Warsztaty (Workshop of the International Associated Laboratory CNRS-Jagiellonian University) 2013-2016

W ramach projektu zespół Zakładu we współpracy z zespołem prof. Claudine Kiedy oraz z Centre de Biophysique Moleculaire w Orleanie zorganizował trzy spotkania warsztatowe – w dniach od 8 do 10 grudnia 2013 roku w Paryżu,  w dniach 4-6 grudnia 2014 roku w Krakowie oraz w Orleanie we Francji, w dniach 8-10 maja 2016

  Paryż, 2013                                         Kraków, 2014                                   Orlean, 2016

                                                             

 


Publikacje w ramach LIA
(polsko-francuska współpraca, jak i powiązane tematy opublikowane przez polski zespół)

 • Klimkiewicz K, Weglarczyk K, Collet G, Paprocka M, Guichard A, Sarna M, Jozkowicz A, Dulak J, Sarna T, Grillon C, Kieda C.A 3D model of tumour angiogenic microenvironment to monitor hypoxia effects on cell interactions and cancer stem cell selection. Cancer Lett. 2017 Jun 28;396:10-20. doi: 10.1016/j.canlet.2017.03.006.
 • Ciesla M, Marona P, Kozakowska M et al;  Dulak J, Jozkowicz  A. Heme oxygenase-1 controls an HDAC4-miR-206 pathway of oxidative stress in rhabdomyosarcoma. Cancer Res, 2016 Oct 1;76(19):5707-5718
 • Oszajca M, Collet G, Stochel G, Kieda C, Brindell M, Hypoxia-selective inhibition of angiogenesis development by NAMI-A analogues. Biometals 2016: 29: 1035-1046.
 • Loboda A, Damulewicz M, Pyza E, Jozkowicz A, Dulak J. Role of Nrf2/HO-1 system in development, oxidative stress response and diseases: an evolutionary conserved mechanism. Cell Mol Life Sci 2016 Sep;73(17):3221-47
 • Kozakowska M, Dobrowolska-Glazar B, Okoń K, Józkowicz A, Dobrowolski Z, Dulak J. Preliminary Analysis of the Expression of Selected Proangiogenic and Antioxidant Genes and MicroRNAs in Patients with Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer. J Clin Med 2016 Feb 25;5(3). Pii: E29. doi: 10.3390/jcm5030029.
 • Papież MA, Krzyściak W, Szade K, Bukowska-Straková K, Kozakowska M, Hajduk K, Bystrowska B, Dulak J, Jozkowicz A Curcumin enhances the cytogenotoxic effect of etoposide in leukemia cells through induction of reactive oxygen species. Drug Des Devel Ther. 2016 Feb 4;10:557-70. doi: 10.2147/DDDT.S92687. eCollection 2016.
 • Loboda A, Jozkowicz A, Dulak J. HO-1/CO system in tumor growth, angiogenesis and metabolism - Targeting HO-1 as an anti-tumor therapy. Vascul Pharmacol. 2015; 74: 11-22.
 • Collet G,   Szade K,  Nowak W,  Klimkiewicz K,  El Hafny-Rahbi B,   Szczepanek K,   Sugiyama D,  Weglarczyk K,   Foucault-Collet A,   Guichard A,   Mazan A,   Nadim M,  Fasani F,   Lamerant-Fayel N,   Grillon C,   Petoud S,   Beloeil J-C,  Jozkowicz A,  Dulak J,   Kieda C. Endothelial precursor cell-based therapy to target the pathologic angiogenesis and compensate tumor hypoxia. Cancer Lett. 2016 Jan 28;370(2):345-57. doi: 10.1016/j.canlet.2015.11.008.  
 • Tertil M, Golda  S.,  Skrzypek  K,   Florczyk  U,  Weglarczyk K,  Kotlinowski J, Maleszewska M,  Czauderna S, Pichon C,  Kieda  C,  Jozkowicz A,  Dulak J. Nrf2-heme oxygenase-1 axis in mucoepidermoid carcinoma of the lung: antitumoral effects associated with downregulation of matrix metalloproteinases, Free Radicals Biol Med, 2015 Sep 21;89:147-157. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2015.08.004
 • Szade K, Zukowska M,  Szade A, Collet G, Kieda C, Jozkowicz A, Dulak J. Spheroid-plug model as a tool to study tumor development, angiogenesis and heterogeneity in vivo. Tumor Biol, 2016 Feb;37(2):2481-96. doi: 10.1007/s13277-015-4065-z. Epub 2015 Sep 18.    
 • Collet G, Lamerant-Fayel N, Tertil M, El Hafny-Rahbi B, Stepniewski J, Guichard A, Foucault-Collet A, Klimkiewicz K, Petoud S, Matejuk A, Grillon C, Jozkowicz A, Dulak J, Kieda C. Hypoxia-regulated over expression of soluble VEGFR2 controls angiogenesis and inhibits tumor growth. Mol Cancer Ther. 2014 Jan;13(1):165-78. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-13-0637.
 • Tertil M, Skrzypek K, Florczyk U, Weglarczyk K, Was H, Collet G, Guichard A, Gil T, Kuzdzal J, Jozkowicz A, Kieda C, Pichon C, Dulak J. Regulation and novel action of thymidine phosphorylase in non-small cell lung cancer: crosstalk with Nrf2 and HO-1. PLoS One. 2014 May 12;9(5):e97070. doi: 10.1371/journal.pone.0097070.
 • C. Kieda, B. El Hafny-Rahbi, G.Collet, N.Lamerant-Fayel, C. Grillon, A.Guichard, J. Dulak, A. Jozkowicz, J. Kotlinowski, K.C. Fylaktakidou, A.Vidal, P. Auzeloux, E. Miot-Noirault , J-C. Beloeil, J-M. Lehn, C.Nicolau, Stable tumor vessel normalization with pO2 increase and endothelial PTEN activation by inositol tris pyrophosphate brings novel tumor treatment. J Mol Med (Berl). 2013 Mar 9, 2013 July; 91(7): 883–899.
 • Skrzypek K, Tertil M, Golda M, Ciesla M, Weglarczyk K, Collet G, Guichard A, Kozakowska M, Boczkowski J, Was H, Gil T, Kuzdzal J, Muchova L, Vitek L, Loboda A, Jozkowicz A, Kieda C, Dulak J, Interplay between heme oxygenase-1 and miR-378 affects non-small cell lung carcinoma growth, vascularization and metastasis. Antioxid Redox Signal. 2013 Sep 1;19(7):644-60. doi: 10.1089/ars.2013.5184. Epub 2013 Jun 27.