Zakład Biotechnologii Medycznej powstał jako odrębna jednostka w czerwcu 2005 roku. Głównym obszarem naszych zainteresowań są molekularne mechanizmy różnicowania komórek macierzystych oraz biologia naczyniowa i mechanizmy zapalenia,  ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia tych procesów w chorobach układu krążenia, dystrofii mięśniowej Duchenne’a, chorobach nowotworowych i chorobach nerek. Badamy wpływ procesów zapalnych i hipoksji na różnicowanie  komórek macierzystych (indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, komórki satelitarne, komórki hematopoetyczne, mezenchymalne komórki macierzyste szpiku) oraz znaczenie w tych mechanizmach interakcji między microRNA oraz układem Nrf2-oksygenaza hemowa-1. W badaniach wykorzystujemy liczne modele zwierzęce oraz metody terapii genowej i komórkowej. Współpracujemy z klinicystami i firmami biotechnologicznymi w badaniach translacyjnych oraz w opracowywaniu nowych leków i metod leczenia.

 

Prezentacja Zakładu dostępna tutaj

 

 

Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7,
30-387 Kraków

Tel. +48 12 664 63 75
      +48 12 664 61 36


E-mail:

jozef.dulak@uj.edu.pl
alicja.jozkowicz@uj.edu.pl
agnieszka.loboda@uj.edu.pl
agnieszka.jazwa@uj.edu.pl

www.zbm.wbbib.uj.edu.pl