Nasi doktoranci otrzymali granty ETIUDA z Narodowego Centrum Nauki

Mgr Monika Żukowska - Charakterystyka subpopulacji hematopoetycznych komórek macierzystych o przyspieszonym cyklu komórkowym - rola Neo-1 i HO-1.
Mgr Mateusz Jeż - Rola oksygenazy hemowej-1 w kardiomiocytach otrzymanych z ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych.
Mgr Damian Klóska - Molekularny mechanizm nowej strategii indukcji apoptozy w eksperymentalnej celowanej terapii przeciwnowotworowej.
Mgr Anna Kusienicka - Rola oksygenazy hemowej-1 w biologii komórek inicjujących czerniaka i melanogenezie.

Data opublikowania:06.09.2019

__________________________________________

Dr Cécile Martinat "Use of human pluripotent stem cells for neuromuscular diseases"

W dniu 3 czerwca 2019 gościliśmy dr Cécile Martinat z INSERM - Institut National Health and Medical Research, I-Stem Corbeil-Essonnes, Île-de-France, Francja. Wygłosiła ona wykład "Use of human pluripotent stem cells for neuromuscular diseases".

Data opublikowania: 05.06.2019

__________________________________________

Mgr Paulina Podkalicka otrzymała grant PRELUDIUM z Narodowego Centrum Nauki - Celowanie w mikroRNA-378 w mysim modelu dystrofii mięśniowej Duchenne'a - broń w walce z symptomami choroby? 

Data opublikowania:27.05.2019

__________________________________________

Dr Aleksandra Piechota-Polańczyk otrzymała grant SONATA z Narodowego Centrum Nauki - Zwłóknienie czy senescencja- dlaczego brak aktywności transkrypcyjnej Nrf2 chroni jelito przed uszkodzeniami.

Data opublikowania:27.05.2019

__________________________________________

Dr Jacek Stępniewski otrzymał grant SONATA z Narodowego Centrum Nauki - Regulacja mikroRNA-378 jako nowy sposób zwiększenia dojrzałości oraz potencjału terapeutycznego ludzkich kardiomiocytów uzyskanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych.

Data opublikowania:27.05.2019

__________________________________________

Prof. Józef Dulak otrzymał grant MAESTRO z Narodowego Centrum Nauki - Molekularne mechanizmy niewydolności serca w dystrofii mięśniowej Duchenne’a i Beckera.

Data opublikowania:19.02.2019

__________________________________________

Prof. Alicja Józkowicz otrzymała grant MAESTRO z Narodowego Centrum Nauki - Komórki śródbłonka w niszy hematopoetycznej: wszechstronni chórzyści czy wyspecjalizowani soliści?

Data opublikowania:19.02.2019

__________________________________________           

Dr Krzysztof Szade otrzymał grant HARMONIA z Narodowego Centrum Nauki - Mechanizmy powstawania białaczekjak przedbiałaczkowe hematopoetyczne komórki macierzyste przyczyniają się do rozwoju ostrych białaczek limfoblastycznychi mieloidalnych?

Data opublikowania:19.02.2019

____________________________________

Wizyta prof. Józefa Dulaka w Chinach

W dniach od 11 do 21 grudnia 2018 Profesor Józef Dulak odwiedził Chiny, wygłaszając wykłady na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju (13 grudnia); Uniwersytecie Zhejiang w Hangzhou (16 grudnia) i Uniwersyteckim Szpitalu w Nanjing (17 grudnia).

           

 

Podczas tej wizyty prof. Dulak podpisał list intencyjny o porozumieniu w sprawie współpracy akademickiej i utworzenia chińsko-europejskiego centrum badań griatrycznych. Pierwsze spotkanie i ceremonia odbyły się w Szpitalu Huashan na Uniwersytecie Fudan, z udziałem przedstawicieli Szpitala Huashan (prof. Ding Qiang), Uniwersyteckiego Szpitala Rechts der Isar z Uniwersytetu Technicznego w Monachium (prof. Markus Schwaiger) oraz Uniwersytetu w Bernie (prof. Axel Rominger). Wizyta delegacji europejskiej w Chinach (w tym także innych naukowców i klinicystów z Monachium i Berna) została zorganizowana i koordynowana przez chińskich gospodarzy, z pomocą dr Kuangyu Shi z Uniwersytetu Technicznego w Monachium i Uniwersytetu w Bernie.

           

Data opublikowania:03.01.2019

Prof. Federic Relaix "PAX3 controls the adaptive response of skeletal muscle stem cells to environmental stress"

W piątek 23 listopada 2018 gościliśmy w Profesora Federic Relaix z Universite Paris Est Creteil, Faculte do Medecine. Wygłosił on wykład pt "PAX3 controls the adaptive response of skeletal muscle stem cells to environmental stress"

 

Data opublikowania:02.01.2019

______________________________________

Prof. Graziella Pellegrini "Regenerative medicine from bench to bedside: overcoming the challenges to restore function"

W poniedziałek 17 października gościliśmy Profesor Graziellę Pellegrini z Department of Life Sciences, University of Modena and Reggio Emilia, Modena, Italy. Jest ona współtwórcą metody leczenia uszkodzenia rogówki z wykorzystaniem rąbkowych komórek macierzystych oraz terapii genowej pęcherzowego oddzielania się naskórka. Wygłosiła ona wykład pt.:"Regenerative medicine from bench to bedside: overcoming the challenges to restore function".

 

        

Data opublikowania:23.10.2018

_______________________________________

Amerykański patent dla wynalazku naukowców z Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ. Autorami są: dr Agata Szade, dr Krzysztof Szade oraz prof. Alicja Józkowicz i prof. Józef Dulak

Zgłoszenie patentowe dotyczy zastosowania protoporfiryny kobaltu do mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwi obwodowej. Proces ten może być wykorzystany do leczenia chorób układu krwiotwórczego, w szczególności w terapii neutropenii oraz do pozyskiwania hematopoetycznych komórek macierzystych do przeszczepiania.

Patent dla Uniwersytetu Jagiellońskiego został przyznany przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (Patent No. US 10,010,557 B2: "Cobalt porphyrins for the treatment of blood-related disorders"). Z pełną treścią patentu można się zapoznać TUTAJ.

Data opublikowania:17.08.2018

_______________________________________

Dr Krzysztof Szade otrzymał grant HOMING 2018 przyznawany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej - Starzenie się hematopoetycznych komórek macierzystych – nieznana rola osi neogenina-1/netryna-1

Data opublikowania:17.08.2018

_______________________________________

Mgr Mateusz Jeż otrzymał grant PRELUDIUM z Narodowego Centrum Nauki - Role of microRNA-15 family, cell metabolism and hypoxia in proliferation of cardiomyocytes derived from human induced pluripotent stem cells

Data opublikowania:12.06.2018

________________________________________

Prof. David Bryder wygłosił wykład "Hematopoietic stem and progenitor hierarchies in health and disease"

We wtorek, 5 czerwca, gościliśmy na WBBiB profesora Davida Brydera z Uniwersytetu w Lund w Szwecji, który przedstawił wykład pt. Hematopoietic stem and progenitor hierarchies in health and disease.

Profesor Bryder jest uznanym autorytetem w dziedzinie normalnej i patologicznej hematopoezy. Jego zespół zajmuje się badaniami nad takimi procesami jak dojrzewanie komórek krwi, ich starzenie oraz transformacja nowotworowa. Profesor David Bryder jest również laureatem szeregu grantów oraz nagród, w tym prestiżowych ERC Consolidator Grant oraz Tobias Prize Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Nasz gość przedstawi swój wykład na zaproszenie Zakładu Biotechnologii Medycznej oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki.

Data opublikowania:12.06.2018

_______________________________________

Prof. Andrew Newby  "Choroby układu krążenia: nowe strategie badawcze i kliniczne"

       W dniach 7-21.05.2018 r. gościlismy prof. Andrew Newby który jest wybitnym znawcą biologii naczyniowej i procesów miażdżycowych. Był jednym z pierwszych, który zastosował techniki transferu genów do komórek naczyń krwionośnych. Szczególny wkład wniósł w badania roli metaloproteinaz w procesach fizjologicznych i patologicznych. Wygłosił on serię wykładów pod wspólnym tytułem  "Choroby układu krążenia: nowe strategie badawcze i kliniczne"

Data opublikowania:27.05.2018

_______________________________________

Mgr Monika Żukowska otrzymała grant „Preludium” z Narodowego Centrum Nauki

Na straży cyklu komórkowego: rola HO-1 w proliferacji HSC.

Data opublikowania:27.11.2017

_______________________________________

Prof. Alicja Józkowicz otrzymała grant „OPUS” z Narodowego Centrum Nauki

Hem i G-kwadrupleksy: przeoczona funkcja oksygenaz hemowych?

Data opublikowania:27.11.2017

_______________________________________

Anna Konturek została laureatką stypendium L'Oreal dla magistrantek

Data opublikowania:02.08.2017

_______________________________________

Mgr Mateusz Tomczyk, dotorant naszego zakładu, otrzymał grant "ETIUDA" z Narodowego Centrum Nauki

Odpowiedź odpornościowa w procesach przebudowy i regeneracji mięśnia sercowego w następstwie zawału. Rola makrofagów tkankowych i oksygenazy hemowej-1.

Data opublikowania:02.08.2017

_______________________________________

Zespół prof. Józefa Dulaka w programie MSCA-RISE (Horyzont 2020)

Zespół prof. Józefa Dulaka otrzymał finansowanie w wysokości 45 tys. euro w ramach projektu pt. Heart On Chip based on human-induced pluripotent Stem cell Technology for personalized Medicine (akronim CISTEM). Projekt CISTEM będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum – jedno z 80, które zakwalifikowały się do programu ramowego Horyzont 2020 w obrębie działania Marie Skłodowska-Curie – International and inter-sectoral cooperation through the Research and Innovation Staff Exchanges (RISE).
W skład konsorcjum powołanego do realizacji projektu CISTEM, oprócz Zakładu Biotechnologii WBBiB UJ, wchodzą trzy jednostki akademickie:

  • BioSense Institute (Nowy Sad, Serbia)
  • Applied Mechanics and Bioengineering, Institute of Engineering Research, University of Zaragoza (Saragossa, Hiszpania)
  • Department of Biomedical Engineering, Rutgers University, (Piscataway, New Jersey, USA)

oraz trzy firmy:

  • Elvesys (Paryż, Francja),
  • Cherry Biotech (Rennes, Francja)
  • Beonchip SL (Saragossa, Hiszpania)

Koordynatorem przedsięwzięcia jest dr Georges Dubourg z Biosense Institute. Celem projektu jest wykorzystanie ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) i otrzymywanych z nich kardiomiocytów, do opracowania modelu „serca na czipie” (heart on a chip) jako narzędzia do badania zaburzeń funkcjonowania tego narządu oraz testowania nowych leków.
Zadaniem badaczy z naszego zakładu jest wdrożenie opracowanej wcześniej metody uzyskiwania iPSC oraz ich różnicowania do kardiomiocytów do badania mechanizmów kardiomiopatii w dystrofii mięśniowej Duchenne’a. Zgodnie z założeniami RISE, doktoranci i pracownicy Zakładu Biotechnologii Medycznej spędzą łącznie 10 miesięcy w laboratoriach partnerów zagranicznych. Z kolei każdego roku przez okres 3 miesięcy Zakład będzie gościł badaczy ze współpracujących instytucji.  

Data opublikowania:20.07.2017

________________________________________

Polsko-francuskie warsztaty Międzynarodowego Laboratorium Stowarzyszonego

W dniach 26 i 27 czerwca na WBBiB odbyły się warsztaty podsumowujące czteroletnią współpracę (2013-2016) Zakładu Biotechnologii Medycznej oraz Centrum Biofizyki Molekularnej CNRS w Orleanie w ramach Międzynarodowego Laboratorium Stowarzyszonego (LIA – Laboratoire International Associé). Dotychczasowa działalność Laboratorium kierowanego przez prof. Józefa Dulaka oraz prof. Claudine Kiedę została pozytywnie oceniona przez CNRS, w związku z czym podjęto decyzję o przedłużeniu współpracy na kolejne cztery lata (2017-2020) oraz poszerzeniu składu LIA o dodatkowe zespoły. W związku z przejściem na emeryturę prof. Kiedy, koordynatorem LIA ze strony francuskiej od 2017 r. będzie prof. Eva Jakab Toth (dyrektor Centrum Biofizyki Molekularnej CNRS w Orleanie). Tematyka badawcza nowego projektu – „Biomarkers and mediators of diseases” (akronim miRTangO-BIS) jest rozwinięciem zagadnień, nad którymi pracowano w Laboratorium Stowarzyszonym w minionych latach („MicroRNAs: novel biomarkers of tumor angiogenesis”).

W trakcie dwudniowego spotkania zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych w ramach LIA, jak również wybrane zagadnienia z obszaru zainteresowań grup badawczych  z WBBiB, które planują zacieśnić współpracę z LIA w nadchodzących latach (zespół dr hab. Martyny Elas oraz zespół prof. Tadeusza Sarny z Zakładu Biofizyki, zespół prof. Joanny Cichy z Zakładu Immunologii, zespół prof. Jolanty Jury z Zakładu Biochemii Ogólnej). W warsztatach uczestniczyli również dr Sebastian Glatt oraz dr Jonathan Heddle z Małopolskiego Centrum Biotechnologii oraz prof. Grażyna Stochel z Wydziału Chemii, UJ. Gościem specjalnym spotkania był przedstawiciel Ambasady Francji w Warszawie, dr Sébastien Reymond, attaché ds. nauki, technologii i współpracy.

Data opublikowania:02.07.2017

________________________________________

Pracownicy Zakładu Biotechnologii Medycznej nagrodzeni na konferencji w Genewie

W międzynarodowej konferencji ESM-EVBO2017, która odbyła się w Genewie na przełomie maja i czerwca b.r. docenione zostały: wystąpienie ustne dr Agnieszki Jaźwy (Heme oxygenase-1 deficiency exacerbates mononuclear phagocyte mobilization and heart failure progression post-myocardial infarction) oraz plakat mgr. Mateusza Tomczyka (Splenic Ly6Chi monocytes contribute to adverse late post-ischemic
left ventricular remodeling in heme oxygenase-1 deficient mice). Dr Jaźwa otrzymała od European Society for Microcirculation nagrodę dla młodych badaczy (young investigator award) za „znakomite streszczenie” natomiast pan Mateusz Tomczyk został wyróżniony (travel award) przez European Vascular Biology Organisation (EVBO).

Ponadto, zakończyła się druga kadencja prof. Józefa Dulaka jako Prezydenta EVBO. Funkcję tę przejęła po nim prof. Yvonne Alexander z Manchester Metropolitan University w Wielkiej Brytanii.

Data opublikowania:02.07.2017

__________________________________

Dr Anna Grochot-Przeczek otrzymała grant „Sonata” z Narodowego Centrum Nauki - Senescencja czy apoptoza: rola miR-34a w komórkach śródbłonka.

Data opublikowania: 01.02.2017
________________________________________

Prof. Dulak dla RMF FM  - „Mówiąc o polskiej nauce nie musimy wciąż narzekać”

11 grudnia 2016, na antenie radia RMF FM wysłuchać można było audycji z udziałem prof. Józefa Dulaka na temat kondycji polskiej nauki. W swej wypowiedzi prof. Dulak odniósł się między innymi do tegorocznych wyników rankingu "Nature Index 2016 Rising Stars". Zapis rozmowy, którą przeprowadził red. Grzegorza Jasiński jest dostępny na stronie internetowej rozgłośni.
http://www.rmf24.pl/nauka/news-mowiac-o-polskiej-nauce-nie-musimy-wciaz-narzekac-jest-wiele,nId,2320172

Data opublikowania: 13.12.2016

________________________________________

Wykłady profesor wizytującej Hozumi Motohashi

W dniach 21-25 listopada 2016 r. gościlismy prof. Hozumi Motohashi z japońskiego Uniwersytetu Tohoku w Sendai. Profesor Motohashi, wybitna specjalistka w dziedzinie badań nad stresem oksydacyjnym, mechanizmami różnicowania komórek macierzystych, metabolizmem i komórkami nowotworowymi, przyjechała na WBBiB jako profesor wizytujący na zaproszenie  naszego zakładu. W trakcie swojego pobytu, pani Profesor wygłosiła cykl wykładów pod zbiorczą nazwą „KEAP1-NRF2 system as a cysteine-based redox sensor for our defense mechanism", poświęcony roli czynnika transkrypcyjnego Nrf2 w warunkach patofizjologicznych.

Data opublikowania: 26.11.2016

________________________________________

Dr hab. Agnieszka Łoboda otrzymała grant OPUS z NCN - Impaired angiogenesis in Duchenne muscular dystrophy - is there a role for heme oxygenase-1 and statins?

Data opublikowania: 18.11.2016
________________________________________

Wywiad z prof. Dulakiem w tygodniku „Polityka”

W 42. numerze tygodnika „Polityka” ukazał się wywiad z prof. Dulakiem, kierownikiem Zakładu Biotechnologii Medycznej, poświęcony komórkom macierzystym.  

W artykule pt. „Cudowne i niebezpieczne” mowa jest między innymi o aktualnych i potencjalnych możliwościach zastosowania komórek macierzystych w medycynie, jak również o zagrożeniach wynikających ze stosowania niesprawdzonych naukowo terapii komórkami macierzystymi przez różnego rodzaju kliniki prywatne.   

Treść artykułu (za zgodą czasopisma „Polityka”) została opublikowana na stronie UJ i jest dostępna tutaj: http://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/134561529

Data opublikowania: 17.10.2016

________________________________________

Szymon Czauderna, doktorant naszego zakładu, współautorem pracy w „Cell”

W renomowanym czasopiśmie „Cell” ukazała się praca zespołu prof. Rudolfa Jaenischa (Whitehead Institute w Massachussets, USA), opisująca wykorzystanie metody edytowania genów (CRISPR/Cas9) do badania mechanizmów epigenetycznej regulacji ekspresji genów („Editing DNA methylation in the mammalian genome”). Współautorem artykułu jest Szymon Czauderna, doktorant z Zakładu Biotechnologii Medycznej, który na przełomie 2015 i 2016 roku odbył trzymiesięczny staż w Whitehead Institute.
Praca p. Czauderny w zespole prof. Jaenischa była możliwa dzięki grantowi Harmonia przyznanemu przez NCN zespołowi prof. Józefa Dulaka (Rola oksygenazy hemowej-1 w różnicowaniu kardiomiocytów z indukowanych pluripotenacjalnych komórek macierzystych (HOx-Card)). W projekcie dotyczącym m. in. mechanizmów reprogramowania komórek somatycznych do indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSCS) jednym z partnerów zagranicznych jest właśnie prof. Rudolf Jaenisch. Profesor gościł w Krakowie pod koniec maja br., wygłosił wtedy na WBBiB wykład.
Naszemu Doktorantowi, który w istotny sposób przyczynił się do powstania publikacji, serdecznie gratulujemy!

Data opublikowania: 26.09.2016
________________________________________

Publikacja w „Cancer Research"

W sierpniu, w czasopiśmie „Cancer Research", zaliczanym do najważniejszych w dziedzinie onkologii, ukazała się praca naszego zespołu, w której opisane zostały nowe mechanizmy w rozwoju mięsaka prążkowanokomórkowego (rhabdomyosarcoma), najczęstszego nowotworu tkanek miękkich u dzieci. Artykuł nosi tytuł „Heme oxygenase-1 controls an HDAC4-miR-206 pathway of oxidative stress in rhabdomyosarcoma", a jego pierwszym autorem jest dr Maciej Cieśla – młody naukowiec, który na swe badania zdobył dwukrotnie granty Ventures z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
 
U podłoża mięsaka tkwią, jak się przypuszcza, zaburzenia w rozwoju komórek macierzystych mięśni. W pracy wskazano na istotną rolę oksygenazy hemowej-1 (HO-1) w komórkach tego nowotworu. Oprócz znanego z innych nowotworów działania ochronnego i wpływu na naczynia krwionośne, oksygenaza hemowa-1 ułatwia komórkom mięsaka namnażanie się, hamuje zaś ich różnicowanie, które mogłoby spowolnić rozwój guza. Dla procesów różnicowania komórek istotna okazała się interakcja między HO-1 a mikroRNA, krótkimi cząsteczkami RNA, odgrywającymi ważną rolę w regulacji ekspresji genów. Autorzy wykazali również, że w bardziej agresywnych mięsakach oksygenazy jest więcej, a mutacje charakterystyczne dla najbardziej złośliwych form nowotworu zwiększają jednocześnie jej poziom. Badania zespołu ZBM, przeprowadzone w hodowlach komórkowych jak i w modelu zwierzęcym, pozwalają sądzić, że zahamowanie HO-1 w komórkach mięsaka mogłoby być korzystne dla pacjentów, prowadzi bowiem do zmniejszenia szybkości wzrostu, zwiększenia zróżnicowania oraz zmniejszonego unaczynienia guzów nowotworowych. W sytuacji klinicznej zjawiska te hamują progresję mięsaka.
 
Na koniec warto wspomnieć, że zaburzenia różnicowania komórek macierzystych mięśni mają znaczenie także w dystrofii mięśniowej Duchenne'a, która jest tematem grantu MAESTRO z Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez prof. Dulaka.

Data opublikowania: 24.08.2016

________________________________________

Prof. Rudolf Jaenisch z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

W dniach 31 maj – 2 czerwca, prof. Rudolf Jaenisch przebywał w Krakowie na zaproszenie naszego Zakładu. Prof. Jaenisch, członek-założyciel Whitehead Institute (Cambridge, USA), członek Amerykańskiej Akademii Nauk, laureat licznych prestiżowych nagród naukowych, jest pionierem w badaniach nad mechanizmami epigenetycznymi. Tworząc pierwsze transgeniczne myszy, przyczynił się do postępu w rozumieniu embrionalnych komórek macierzystych oraz poznaniu indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS; induced  pluripotent stem cells), wskazując na ich zastosowanie terapeutyczne.

Data opublikowania: 03.06.2016